Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de AVB, dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Het is een essentiële verzekering voor iedere onderneming. De voorwaarden zijn dat er schade is, dat het bedrijf aansprakelijk is en dat dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Uitgesloten is schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) de zogenaamde opzicht schade en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Terug