Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vaak kortweg aangeduid als AOV, is een veel besproken verzekering. Iedereen is het er wel over eens dat het in principe een noodzakelijke verzekering is, maar duur is het wel en dat is dan ook precies de belangrijkste reden dat aardig wat ondernemers er niet aan beginnen. Voor een basis AOV betaal je toch al gauw minimaal € 100,- per maand aan premie. Wil je een uitgebreidere dekking, dan kan dit bedrag nog flink oplopen. De premie voor een dergelijke verzekering is overigens wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De premie is op hoofdlijnen afhankelijk van de volgende factoren. Wat is het beroep. Iemand die tijdens kantoortijden advies uitbrengt en een pen vasthoud, betaald minder premie dan een aannemer die een cirkelzaag gebruikt. Uiteraard is de verzekerde som belangrijk. In de regel wordt maximaal 80% van het normale inkomen verzekerd. Een lager bedrag kiezen is een optie, dan betaal je ook een lagere premie. De aanvangsleeftijd en verder de eindleeftijd, bijvoorbeeld 60 of 65 jaar, spelen ook een rol evenals de wachttermijn. Als de uitkering namelijk al na 14 dagen begint is de premie natuurlijk veel hoger dan bij een wachttermijn "eigen risico" van 6 maanden. Gebruikelijk is een termijn van 2 of 3 maanden. Als laatste is het criterium beroepsarbeidsongeschikt of passende arbeid van invloed.

Terug