Informatie zorgverzekering 2018

U heeft ongetwijfeld van uw eigen zorgverzekeraar en via diverse media vernomen, dat er op 1 januari 2018 maar een beperkt aantal wijzigingen binnen de zorgverzekering in werking treden. De ontwikkelingen en aandachtspunten laten wij hieronder de revue passeren.

Algemene informatie basisverzekering
Het verplichte eigen risico blijft volgend jaar ongewijzigd € 385,-. Dit is bepaald door de overheid en geldt dus voor iedere verzekerde. De premie wordt in 2018 veelal een paar euro per maand hoger. Een aantal verzekeraars kennen een zogenaamd “budget” tarief met een zeer lage basispremie. Dit lijkt aantrekkelijk, maar er is minder keuzevrijheid, doordat men samenwerkt met een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners. Als u dan toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, zijn de gevolgen dat u maar een deel van uw nota vergoed krijgt.

Wijzigingen in de basisverzekeringen
De overheid bepaalt ook welke vergoedingen in de verplichte basisverzekering zitten. Voor 2018 is het aantal wijzigingen in deze meest noodzakelijke zorg beperkt. Een voorbeeld is de oefentherapie bij artrose. In 2018 worden maximaal 12 behandelingen oefentherapie bij artrose in de knie en heup vergoed per 12 maanden. Deze behandelingen werden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Wijzigen, opzeggen en aanmelden
De veranderingen binnen uw zorgverzekering worden, zoals al eerder aangegeven, per 1 januari 2018 ingevoerd. U kunt tot diezelfde datum bij uw huidige maatschappij eventuele wijzigingen doorvoeren. U kunt ook uw huidige verzekering opzeggen. Dit kan tot 1 januari 2018.
Het aanmelden bij een andere zorgverzekeraar kan tot 1 februari 2018. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht toch in op 1 januari 2018.

Vrijwillig extra eigen risico
U kunt de premie flink verlagen door te kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Het premievoordeel bij een maximaal extra eigen risico van € 500,- (met het verplichte eigen risico van € 385,- totaal € 885,-) is gemiddeld € 240,- op jaarbasis. Het eigen risico geldt voor kosten die u uit de basisverzekering vergoedt krijgt, denk aan specialist of apotheek. Een bezoek aan de huisarts valt hier bijvoorbeeld niet onder en dit geldt ook voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.
Wie toch bijvoorbeeld met een ziekenhuisopname wordt geconfronteerd, moet bij een met € 500,- verhoogd eigen risico dit bedrag zelf betalen. Als het premievoordeel voor dat maximale extra eigen risico € 240,- per jaar bedraagt, blijft de tegenvaller beperkt tot € 260,-. (namelijk € 500,- minus € 240,-)
Een graadmeter om uw risico in te schatten is uw kosten van de afgelopen jaren onder de loep te nemen. Het blijft uiteraard een persoonlijke keuze.

Aanvullende verzekering
Het afsluiten van een aanvullende verzekering is, in tegenstelling tot de basisverzekering, een keuze.
De meeste mensen kiezen wel voor deze aanvullende verzekering i.v.m. de vergoeding van tandartskosten, brillenglazen of contactlenzen, fysiotherapie en soms alternatieve geneeswijzen. U betaalt zo’n € 20,- tot € 30,- per maand voor een aanvullend pakket met een beperkte tandartsdekking.
Indien u bijna nooit een fysiotherapeut nodig heeft, geen bril of contactlenzen gebruikt en een supergaaf gebit heeft, kan u overwegen deze aanvullende verzekering niet te nemen.
Draagt u echter wel een bril of heeft u contactlenzen en gaat u keurig twee keer per jaar naar de tandarts en/of mondhygiëniste voor controle dan is het anders. U ontvangt veelal zo’n € 100,- voor uw nieuwe bril en ook de kosten van de tandarts worden voor een groot deel vergoed. U heeft de premie voor het aanvullend pakket er dan al snel uit.
Ook dit is een zeer persoonlijke keuze waar wij u natuurlijk graag bij helpen.

Tenslotte
Uiteraard zijn wij graag bereid u van een persoonlijk advies te voorzien. Dit geldt ook als u wilt switchen naar een andere verzekeraar en een vrijblijvende offerte wilt ontvangen. Is dit het geval, neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wij wensen u een gezellige decembermaand toe.

Met een hartelijke groet,


Robert Plant

U kunt deze brief ook als pdf downloaden. Klik hier.

 
   « nieuwsoverzicht