Ongevallenverzekering

Het is algemeen bekend dat de meeste ongelukken thuis gebeuren. Lang niet iedereen heeft echter een ongevallenverzekering. De gezinsongevallenverzekering zorgt voor een uitkering voor u of een van uw gezinsleden bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Een ongeval kan zeer forse financiële gevolgen hebben, daarom is een financieel vangnet uitermate plezierig. Een ongevallen verzekering is zo'n vangnet. Zo bent u er bij blijvende invaliditeit van verzekerd dat u wat meer financiële armslag heeft voor hulp en aanpassingen. Bij overlijden krijgen de nabestaanden vaak, los van de uitvaart, te maken met allerlei extra kosten. Het is dan fijn als er financiële ruimte is.
De overheid vergoed lang niet alle voorzieningen die na een ongeval nodig kunnen zijn. Een ongevallenverzekering biedt 24 uur per dag uitkomst, zowel binnen- als buitenshuis en ook tijdens werk, op school of op vakantie. De premie beperkt zich meestal tot een paar euro per maand.

Terug