Hypotheeknieuws

Hypotheekaanpassingen 2018
Per 1 januari vinden er een aantal aanpassingen op hypotheekgebied plaats. Lees hier de belangrijkste.

Maximale hypotheek omlaag naar 100 %
De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.
Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2017 is dat 60 %.

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

  • De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2018 € 265.000. In 2017 was dat € 245.000.
  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 265.000 (100 % van de marktwaarde).
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900 (106 % van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5 %
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49,5 %.

Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.